Nasza oferta

Obszary działania

Posiadana wiedza i ponad 10-letnie doświadczenie, a także możliwość wykorzystania specjalistycznych narzędzi pozwalają nam zaproponować Państwu współpracę w następujących obszarach:

 • rekrutacja i selekcja kandydatów
 • ocena potencjału zawodowego
 • systemy oceniania, motywowania i wynagradzania
 • określanie potrzeb szkoleniowych
 • indywidualne plany rozwoju
 • programy wspierania pracowników
 • programy zwalniania pracowników
 • struktura organizacyjna i opisy stanowisk
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Sposoby realizacji dobieramy zawsze do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Rekrutacja i selekcja kandydatów

Poszukując odpowiednich kandydatów wykorzystujemy:

  • własną bazę kandydatów,
  • ogłoszenia prasowe i internetowe,
  • bazy firm z nami współpracujących,
  • bazy internetowe,
  • poszukiwania bezpośrednie.

Proponujemy trzy typy selekcji:

  1. wstępną (zgromadzone w procesie rekrutacji lub przekazane przez Klienta aplikacje są analizowane pod kątem oczekiwań i wymagań przyszłego stanowiska pracy),
  2. standardową (działania opisane w selekcji wstępnej, poszerzone są o rozmowy kwalifikacyjne z najlepszymi kandydatami - pozwalające na uzupełnienie aplikacji o dodatkowe informacje i wytypowanie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą),
  3. pełną (kompleksowe przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji przy wykorzystaniu m.in. metod miękkich i twardych, badań prowadzonych przez grafologa - zakończone wskazaniem najlepszego kandydata).

Na zatrudnionych w ramach selekcji pełnej kandydatów Biuro Attestor udziela Klientowi gwarancji. Oznacza to, że jeżeli w ustalonym w umowie czasie zatrudniony kandydat nie sprawdzi się na oferowanym stanowisku lub zrezygnuje z pracy (z winy leżącej po stronie pracownika) Biuro Attestor zobowiązuje się do przeprowadzenia ponownej - bezpłatnej rekrutacji i selekcji.

Ocena potencjału zawodowego

 • kadry zarządzającej / zarządu firmy (określenie predyspozycji zawodowych, oczekiwań i możliwości ich zaspokajania w sposób najkorzystniejszy dla firmy, wskazanie stylów kierowania poszczególnych osób i ich wzajemne dopasowanie, identyfikacja zagrożeń),
 • pracowników już zatrudnionych (wskazanie najodpowiedniejszych dla nich stanowisk w firmie, określenie czynników motywujących i optymalnego sposobu kierowania daną osobą),
 • grup pracowników (określenie mocnych i słabych stron grupy, rozpoznanie ról poszczególnych jej członków, pomoc w dokonaniu trafnego doboru pracowników do zespołu).