C4C – European Research on Competences for Competitiveness

09 Mar C4C – European Research on Competences for Competitiveness

2010 “C4C – European Research on Competences for Competitiveness” celem projektu było dokonanie analizy różnych systemów edukacyjnych w krajach partnerskich i przedstawienie ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw

Projekt był projektem międzynarodowym, którego liderem była FONDAZIONE ALDINI VALERIANI Per Lo Sviluppo della Cultura Tecnica, located in Bologna (IT)