Audyty HR

"Mądrość jest córką doświadczenia" /Leonardo da Vinci/

Celem przeprowadzanych przez nas audytów zasobów ludzkich i procesów z nimi związanych jest wskazanie obszarów działających prawidłowo i nieprawidłowo w Państwa organizacji.

Audyty zasobów ludzkich i procesów dotyczących prowadzenia spraw pracowniczych przeprowadzamy w sposób kompleksowy (audyt obejmuje całą organizację) lub cząstkowy (audyt obejmuje wybrany proces lub grupę pracowników). Współpracę rozpoczynamy od ustalenia zakresu audytu, sposobu i terminu jego realizacji. W trakcie zbierania informacji, przeprowadzania badań i analizy dokumentów stosujemy odpowiednie procedury, zobowiązujemy się do zachowania pełnej poufności i działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. W raporcie końcowym wskazujemy obszary działające prawidłowo i nieprawidłowo, opisujemy potencjał pracowników oraz wnioski i rekomendacje dotyczące działań korygujących i koniecznych do wprowadzenia zmian, zarówno w obszarach audytowanych, jak i całości spraw związanych z zasobami ludzkimi w organizacji.

DLA KOGO?

Dla organizacji, które:

 • dynamicznie się rozwijają, planują zatrudnienie nowych pracowników i odczuwają potrzebę przejścia na wyższy poziom zarządzania organizacją, którym jest opracowanie struktury organizacyjnej i opisów stanowisk, dokonanie podziału pracy, odpowiedzialności i uprawnień,
 • planują inwestować w rozwój kompetencji zatrudnionych pracowników i zależy im na osiągnięciu odpowiedniego poziomu wskaźnika zwrotu (ROI),
 • mają problemy z fluktuacją zatrudnienia lub przygotowują się do restrukturyzacji zasobów ludzkich.

PO CO?

Wnioski i rekomendacje przedstawione w raporcie:

 • dostarczają wiedzę o potencjale tkwiącym w pracownikach i możliwości zwiększania ich efektywności,
 • uświadamiają sposób działania organizacji,
 • ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji kadrowych,
 • ukierunkowują zmiany wprowadzane w procesach kadrowych i przyczyniają się do ich usprawnienia,
 • pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększają szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu wskaźnika zwrotu z inwestycji w rozwój pracowników.

RODZAJE AUDYTÓW

Działające w zmiennym otoczeniu i rozwijające się organizacje muszą stale dopasowywać stan zasobów ludzkich i sposobu zarządzania nimi do oczekiwań klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz specyfiki rynku (rynek pracownika – rynek pracodawcy). Aby działania te sprzyjały realizacji strategii firmy warto co jakiś czas przeprowadzić audyt HR czyli szczegółową analizę działania danego obszaru lub całej organizacji przeprowadzoną przez osoby posiadające profesjonalną wiedzę, niezależne i z zewnątrz. W obszarze zasobów ludzkich może mieć ona charakter kompleksowy i obejmować:

 • audyt personalny – przegląd zasobów ludzkich polegający na ocenie kompetencji i wszelkich kwestii z nimi związanych, takich jak organizacja pracy, podział pracy, struktura organizacyjna, opisy stanowisk i realizowane zadania itd.,
 • audyt funkcji personalnych – przegląd procedur obowiązujących w organizacji dotyczących prowadzenia spraw pracowniczych i standardów pracy pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pracowniczych.

lub cząstkowy i dotyczyć:

 • audytu kadry zatrudnionej w dziale personalnym,
 • audyt strategii HR w organizacji,
 • audyt klimatu HR,
 • audyt wybranej grupy pracowników,
 • audyt wybranego procesu np. wynagradzania, oceniania, rekrutacji i selekcji.