Coaching

"Wszystko jest trudne, nim stanie się proste" /Margaret Fuller/

Wydobywamy potencjał drzemiący w Klientach. W interaktywnym procesie wspieramy w osiągnięciu celu, poprawie efektywności działania i przyśpieszeniu tempa rozwoju. Pracujemy indywidualnie i zespołowo. Prowadzimy szkolenia przygotowujące menedżerów do wykorzystywania metod stosowanych w coachingu w zarządzaniu podległymi zespołami.

PO CO?

Aby:

 • skutecznie kierować rozwojem własnym i zespołu,
 • poprawić efektywność podejmowanych działań,
 • nauczyć się budować relacje interpersonalne,
 • sprawniej realizować i skuteczniej wdrażać nowe projekty,
 • przyśpieszyć tempo rozwoju zawodowego i osobistego,
 • poprawić jakość życia,
 • zmienić swoje relacje z otoczeniem,
 • zwiększyć satysfakcję z pracy i życia osobistego.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy potrzebują inspiracji, wsparcia, motywacji do realizacji celu lub celów, które sami sobie wyznaczyli lub zostały im wyznaczone.

JAK?

W trakcie sesji coachingowych bazujemy na wartościach Klienta oraz wykorzystaniu jego potencjału (predyspozycji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia). Coach nie odnosi się do przeszłości, interesuje go teraźniejszość i przyszłość. Klient wyznacza cel, wybiera strategię działania i ją realizuje. Dlatego od początku do końca to on odpowiada za efekty osiągnięte w procesie coachingu.

Rodzaje sesji coachingowych

Business coaching

Jest skierowany do menedżerów, liderów i kadry zarządzającej firmami z sektora MŚP, którym zależy na:

 • realizacji wyznaczonego celu,
 • optymalizacji działań i procesów,
 • poprawie efektywności własnej lub podległego zespołu,
 • doskonaleniu sposobu budowania relacji interpersonalnych,
 • wdrożeniu zmiany,
 • wzroście skuteczności i usprawnieniu zarządzania zespołem.

Career Coaching

Jest skierowany dla osób, które:

 • są na początku swojej drogi zawodowej i potrzebują odnaleźć w sobie motywację do działania,
 • chcą/muszą zmienić swoją ścieżkę kariery i zależy im, aby zrobić to sprawnie i skutecznie,
 • stoją przed ważnymi decyzjami zawodowymi i nie chcą popełnić błędu,
 • odczuwają stagnację w swoim życiu zawodowym i chciałyby to zmienić.

Life coaching

Dla wszystkich, którzy nastawieni są na poprawę jakości życia. Chcą skoncentrować się na osiągnięciu celów osobistych dotyczących m.in.: planów życiowych, relacji w związku, poprawie kondycji fizycznej i stanu zdrowia itd.

Team coaching

Dla konkretnych zespołów pracowniczych lub projektowych. Jego celem jest wspieranie, rozwijanie i kształtowanie pracy w zespole, aby stała się efektywniejszą i przynosiła ponadprzeciętne rezultaty.

Etapy coachingu

Spotkanie 1

Omówienie oferty coachingowej (metod, standardów i zasad towarzyszących pracy coacha) oraz roli w procesie coacha i klienta. W sytuacjach, gdy coaching finansuje firma również roli Sponsora.

Spotkanie 2

Ustalenie treści i zawarcie kontraktu.

Kolejne spotkania to proces coachingowy.

Ilość sesji coachingowych zależy od Klienta i celu, który zamierza zrealizować. Sesja trwa średnio od 60-90 minut i odbywa się co 2-3 tygodnie.

Ostatnie spotkanie

Podsumowanie procesu coachingowego przez Klienta.

Realizowane przez nas sesje coachingowe są zgodne z przyjętymi i uznawanymi na świecie standardami dotyczącymi pracy coachów zarówno w kwestii etyki, jak i stosowanych metod.