Zapraszamy do współpracy w obszarach:

 • Wspieramy organizacje w rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowujemy, modyfikujemy i wdrażamy procesy...

 • Od ponad 25-lat organizujemy szkolenia dzięki którym nasi Klienci efektywnie rozwijają swoje kompetencje...

 • Wydobywamy potencjał drzemiący w Klientach. Pracujemy indywidualnie i zespołowo. Przygotowujemy menedżerów do wykorzystywania coachingu w...

 • Analizujemy sytuację, wypracowujemy rozwiązania, które wdrażamy pełniąc rolę wspierającą lub partycypacyjną.

 • Organizujemy i wspieramy proces mediacji dla wszystkich, którzy dobrowolnie podejmą decyzję o rozwiązaniu konfliktu.

 • Celem przeprowadzanych przez nas audytów jest wskazanie obszarów działających prawidłowo i nieprawidłowo w Państwa organizacji.

 • Od 2008 roku posiadamy wpis na listę agencji zatrudnienia. Nasi doradcy wspierają osoby pracujące i poszukujące pracy w zakresie...

 • Prowadzimy terapie i warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Udzielamy porad rodzicom, opiekunom, nauczycielom...

 • Wspieramy osoby indywidualne i firmy w kreowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku na rynku pracy.

 • Specjalizujemy się w rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska menedżerskie, handlowe, biurowe...

 • ...w opracowaniu. Zapraszamy w krótce.

 • Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane wspólnym przygotowaniem i realizacją projektów...

Aktualnie poszukujemy:

Pracujemy na teranie całego kraju

Wśród naszych Klientów są:

 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej
 • instytucje otoczenia biznesu
 • uczelnie publiczne i niepubliczne
 • organizacje pozarządowe

Mapa Polski: Zasięg terytorialny świadczonych usług