Mediacje

"Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty" /Dalaj Lama/

Zapraszamy na mediację wszystkie osoby, którym zależy na skutecznym i szybkim rozwiązaniu sytuacji trudnej lub konfliktowej. Przygotowujemy do spotkań mediacyjnych i prowadzimy mediacje pozasądowe.

PO CO?

Aby:

 • sprawa nie trafiła do sądu,
 • skrócić czas rozwiązywania sporu,
 • nie ponosić kosztów sądowych,
 • pracować w dobrej atmosferze,
 • samodzielnie podejmować satysfakcjonujące decyzje,
 • uczestniczyć w nowych formach rozwiązywania konfliktu, które stosowane na świecie przynoszą satysfakcjonujące wyniki,
 • mieć wpływ na rozwiązanie (wynik mediacji).

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy dobrowolnie podejmą decyzję o rozwiązaniu konfliktu. Dla małżeństw, sąsiadów, nauczycieli, rodziców… a także dla kontrahentów, menedżerów i pracowników. W firmach proponujemy rozwiązywanie konfliktów na poziomie:

 • menedżer – menedżer,
 • menedżer – pracownik,
 • pracownik – pracownik,
 • menedżer – kontrahent.

JAK?

Osobom, które nie są przekonane do mediacji – jako sposobu na rozwiązanie sporu, pokazujemy korzyści z jej zaakceptowania, przygotowujemy do umiejętnego słuchania, wypowiadania swoich racji i osiągania porozumienia.

Przekonanym – gwarantujemy profesjonalny przebieg mediacji, dążący do satysfakcjonującego porozumienia opartego o zasadę Wygrany/Wygrany.

PRZEBIEG MEDIACJI

Mediacje odbywają się w naszym biurze. Aby przebieg mediacji był satysfakcjonujący dla obu stron – powinny one zaakceptować osobę mediatora. W spotkaniu biorą udział zainteresowane osoby (ewentualnie pełnomocnicy) oraz mediator. Uczestniczenie w mediacji jest dobrowolne – polega na świadomym podjęciu decyzji o chęci przystąpienia do mediacji. Decyzję podejmują tylko zainteresowane strony.

Podczas mediacji jesteśmy bezstronni wobec uczestników i neutralni wobec przedmiotu sporu. Organizując proces mediacji aktywnie słuchamy obu strony i zachęcamy je do współpracy. Działanie nasze ma na celu ułatwienie stronom osiągnięcie porozumienia.

MEDIATOR ZAWSZE ODPOWIADA ZA PROCEDURĘ MEDIACYJNĄ.

Strony przystępujące do mediacji powinny:

 • szczerze wyrażać swoje deklaracje,
 • pracować w dobrej wierze i dobrej woli,
 • angażować się w poszukiwanie rozwiązań,
 • dbać o wynik mediacji (aby mediacja spełniała ich oczekiwania),
 • samodzielnie podejmować decyzje,
 • angażować się w metody pracy, które zostaną zaproponowana przez mediatora.

STRONY ZAWSZE ODPOWIADAJĄ ZA REZULTAT MEDIACJI.

KORZYŚCI

Nie walczysz z człowiekiem - walczysz z problemem
Nieformalność

Proces mediacji przebiega w sposób nieformalny – podczas spotkania mediator nie sporządza protokołu spotkania, a dzięki temu zachowana jest większa swoboda wypowiedzi.

Wygrana każdej ze stron konfliktu

Ugoda, jeżeli zostanie zawarta przed mediatorem zawsze jest ugodą o charakterze: wygrany/wygrany.

Poznanie nowych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Mediacje, jako nowe formy rozwiązywania sporów, mogą nie tylko wskazywać „nowe drogi” dochodzenia do porozumienia, mogą również uczyć nowego podejścia do konfliktu.

Współdecydowanie

Strony mediacji same podejmują decyzją, co do losu osób lub rzeczy, o które toczy się spór.

Bezpieczeństwo

Poufność mediacji pozwala stronom na przedstawianie innych propozycji, aniżeli tych, które zgłosili „oficjalnie”.

Dobrowolny udział

W mediacji uczestniczy się tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Mniejsze koszty

Postępowanie mediacyjne jest znacznie tańsze, aniżeli postępowanie prowadzone przed sądem.

Oszczędność czasu

Nie czekamy na wyznaczony termin przez sąd – sami ustalmy termin z mediatorem. Często mamy wpływ na ilość spotkań.

Poufność

Przebieg mediacji, uzyskane podczas spotkań informacje objęte są tajemnicą – z wyjątkiem sytuacji, gdy: strony zwolnią mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy lub gdy chodzi o przestępstwa zawarte w artykule 240 KK.