Doradztwo personalne

"Zatrudniając pracownika, zatrudniasz całego człowieka. Nie można zatrudnić tylko rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel" /Peter Drucker/

Wspieramy organizacje (firmy, jednostki administracji publicznej i samorządowej, uczelnie, organizacje pozarządowe) w rozwoju kapitału ludzkiego.

Opracowujemy, modyfikujemy i wdrażamy procesy:

 • planowania zatrudnienia,
 • rekrutacji, selekcji i adaptacji nowych pracowników,
 • diagnozowania potencjału zawodowego,
 • motywowania i wynagradzania pracowników,
 • oceniania efektów pracy i usprawniania procesu jej wykonywania,
 • doskonalenia pracowników w oparciu o określone potrzeby szkoleniowe,
 • planowania ścieżek kariery i rozwoju kompetencji pracowników,

 • wzbogacania pracy,
 • restrukturyzacji zatrudnienia,
 • wspierania zwalnianych pracowników (outplacement),
 • tworzenia struktury organizacyjnej i opisów stanowisk,
 • przygotowywania pracowników do zmian,
 • wprowadzania wolontariatu pracowniczego,
 • zarządzania wiedzą, kompetencjami, talentami…

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów naszej oferty – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia terminu spotkania.