Doradztwo zawodowe

"Podziwiać należy czyny, nie słowa" /Demokryt/

Od 2008 roku posiadamy wpis na listę agencji zatrudnienia prowadzoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (nr 4390). Nasi doradcy udzielają wsparcia osobom pracującym i poszukującym pracy w zakresie:

  • przygotowania poprawnych dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
  • opracowania profesjonalnego portfolio,
  • poszukiwania zatrudnienia (pracy, stażu, praktyki),
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • oceny predyspozycji zawodowych,
  • zaplanowania ścieżki kariery zawodowej,
  • określenia potrzeb rozwojowych,
  • sporządzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • personal brandingu.

Jeżeli chcesz umówić się z doradcą - zapraszamy do kontaktu. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.