Branding

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą!" /Michel Quoist/

Wspieramy osoby indywidualne i firmy w kreowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku na rynku pracy.

W zależności od Państwa potrzeb zakres naszych działań może obejmować:

  • opracowanie kompleksowej strategii działania,
  • zaprojektowanie księgi znaku i systemu identyfikacji wizualnej,
  • przygotowanie treści do materiałów reklamowych, strony internetowej, profilu do mediów społecznościowych oraz content marketingu,
  • przeprowadzenie ukierunkowanej na konkretną grupę docelową kampanii w mediach tradycyjnych i internetowych.

W ramach usługi personal branding (budowanie osobistego wizerunku) na podstawie przeprowadzonej diagnozy opracowujemy strategię marketingową ukierunkowaną na budowanie reputacji i zwiększenie Państwa wartości na rynku pracy. Nasze doświadczenia pokazują, że obecnie strategie personal brandingu wykorzystywane są nie tylko przez osoby publiczne – polityków, dziennikarzy, aktorów czy sportowców, coraz częściej korzystają z nich ludzie nauki, menedżerowie i wysokiej klasy specjaliści.

Firmom dedykujemy usługę employer branding (budowanie wizerunku pracodawcy). Współpracę rozpoczynamy od powołania interdyscyplinarnego zespołu, który po przeprowadzeniu diagnozy opracowuje kompleksową strategię marketingową. Jej celem jest zbudowanie wizerunku Państwa organizacji jako pracodawcy atrakcyjnego i stwarzającego przyjazne warunki rozwoju zarówno dla kandydatów do pracy, jak i obecnych pracowników. Dotychczas zrealizowane przez nas projekty pokazują, że największą skuteczność osiągamy, gdy przedstawiciele Państwa firmy są bezpośrednio zaangażowani w każdy z etapów realizowanej przez nas usługi.