Szkolenia

"Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym" /Erskine Caldwell/

Od ponad 25-lat organizujemy szkolenia, dzięki którym nasi Klienci efektywnie rozwijają kompetencje interpersonalne, menedżerskie i zawodowe. Zatrudniamy doświadczonych trenerów, którzy dbają o wysoką jakość przebiegu procesu edukacyjnego, nie zapominając o stworzeniu komfortowych warunków do twórczego rozwoju.

Jesteśmy projektantami szkoleń

Współpracę rozpoczynamy od poznania celu oraz określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia. Następnie opracowujemy program, harmonogram i dobieramy metody pracy. Stosujemy metody aktywne (ćwiczenia, symulacje, testy, case study, burza mózgów, prezentacje wprowadzające…), dzięki którym skutecznie rozwijamy umiejętności Państwa pracowników i wzbogacamy ich wiedzę z danego obszaru. Pracujemy w małych grupach, a nasi trenerzy zawsze dostosowują tempo prowadzenia zajęć do indywidualnych możliwości uczestników. Dzięki temu każdy z nich aktywnie uczestniczy w szkoleniu, a czas poświęcony na poszczególne zagadnienia jest adekwatny do potrzeb grupy. Po zakończeniu szkolenia opracowujemy sprawozdanie z jego przebiegu, w którym przedstawiamy swoje spostrzeżenia i opinie oraz wskazówki dotyczące dalszego rozwoju uczestników.

Dbamy o wysoką jakość naszych usług

Przeprowadzamy kompleksową ocenę szkolenia, która uwzględnia poziom:

  • reakcji – bezpośrednio po zakończeniu szkolenia uczestnicy oceniają kompetencje trenera, przebieg szkolenia oraz przydatność wiedzy i umiejętności, które zdobyli.
  • uczenia się – badamy skuteczność nauczania przeprowadzając testy z wiedzy i umiejętności przed i po szkoleniu,
  • zmiany zachowania – w przypadku szkoleń interpersonalnych i menedżerskich organizowanych na zlecenie firm, do trzech miesięcy od zakończenia szkolenia sprawdzamy co z wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu uczestnicy wdrożyli w swojej pracy i jak ten proces przebiegał. Jeżeli zaistnieje potrzeba organizujemy tzw. „follow up” czyli szkolenie po szkoleniu, którego celem jest wzmocnienie już wdrożonych zmian w zachowaniu i postawie uczestników.

Współpracujemy z ośrodkami szkoleniowymi, wypoczynkowymi i konferencyjnymi

Miejsce realizacji szkolenia dobieramy do Państwa preferencji i budżetu. Może nim być:

  • siedziba Państwa Firmy,
  • sala firmy „Attestor” we Wrocławiu,
  • ośrodek wybrany przez Państwa lub zaproponowany przez nas w dowolnie wybranej miejscowości w całym kraju, a także w Europie.