Zrealizowane projekty

"Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" /Eurypides/

Przedstawiamy wykaz projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej w realizacji których uczestniczyliśmy jako partner lub podwykonawca.

W zależności od celu, rodzaju i specyfiki projektu zakres naszych działań obejmował zadania – przejdź do listy.

Każdy z projektów został zrealizowany zgodnie z wszelkimi wymaganiami, obowiązującymi przepisami i prawidłowo rozliczony. Dwa z nich zostały wyróżnione.

  • Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu” został wyróżniony w 2008 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i uznany za jedną z 10-ciu najlepszych praktyk w realizacji projektów przez instytucje zrzeszone w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  • Projekt innowacyjno-testujący „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej” otrzymał nagrodę „Lidera Rozwoju Regionalnego 2015” na III Kongresie Przedsiębiorczości w Łodzi w dziedzinie innowacji społecznych. Nagroda ta jest przyznawana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, redakcje: Pulsu Biznesu, Gazety Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości za działalność i osiągnięcia najwybitniejszych samorządów, przedsiębiorstw i instytucji. Projekt „Karnet 15+…” był jedynym wyróżnionym projektem społecznym.

Praktyczne kształcenie dla rynku pracy /2014-2015/

Celem projektu był rozwój kompetencji osobistych, społecznych, zawodowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej poprzez udział w szkoleniach i stażach oraz nawiązanie kontaktów i wzmocnienie współpracy uczelni z pracodawcami.

Projektodawcy: Dolnośląska Szkoła Wyższa i Tarka Executive’s.

„KARnet15+” – model współpracy trójsektorowej /2013-2015/

Projekt innowacyjno-testujący, pozytywnie zwalidowany i skierowany do upowszechnienia (znajduje się na liście KIW). Opracowany i zrealizowany w partnerstwie:

LIDER:

  • Wrocławska Rewitalizacja sp. z o.o.

PARTNERZY:

  • ATTESTOR SC Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska
  • Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  • PL.architekci Sp. z o.o.
  • Fundacja Aktywności Lokalnej
  • Gmina Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

START-UP. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych /2013-2014/

Projekt skierowany do osób mających innowacyjny pomysł na własną firmę.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

START-UP. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych /2010-2012/

Projekt skierowany do osób mających innowacyjny pomysł na własną firmę.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

C4C – European Research on Competences for Competitiveness /2010/

Celem projektu było dokonanie analizy różnych systemów edukacyjnych w krajach partnerskich i przedstawienie ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Międzynarodowy projekt, którego liderem była FONDAZIONE ALDINI VALERIANI Per Lo Sviluppo della Cultura Tecnica, located in Bologna (IT).

Twój biznes /2010/

Celem projektu było podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet.

Projektodawca: POINT Sp. z o.o.

Wzrost jakości i konkurencyjności świadczonych usług poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników firmy MAZEL M.H.Mazurkiewicz sp.j. /2009-2011/

Projekt skierowany do osób mających innowacyjny pomysł na własną firmę.

Projektodawca: MAZEL M.H.Mazurkiewicz sp.j.

START-UP. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych /2009/

Projekt skierowany do osób mających innowacyjny pomysł na własną firmę.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasto Świdnica /2008-2009/

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projektodawca: Urząd Miejski w Świdnicy.

WAMP – Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw /2008/

Przygotowanie raportów na temat: „Strategia wsparcia wybranych firm w zakresie zmiany w sposobie zarządzania firmą” oraz „Strategia wsparcia wybranych firm w zakresie wdrażania nowych technologii w tym możliwości pozyskania środków na zakup nowych technologii”.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych /2007-2008/

Projekt skierowany do osób mających pomysł na własną firmę.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody /2006/

Projekt finansowany przy udziale środków z EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Projektodawca: PTPP „pro Natura”.

Pomysł na własną firmę /2006/

Projekt skierowany do osób mających pomysł na własną firmę.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw /2005-2008/

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu /2004-2005/

Projekt skierowany do bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.