Doradztwo organizacyjne

"Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to co robimy, także za to, czego nie robimy" /Moliere/

Dokładnie analizujemy i obiektywnie oceniamy sytuację, a następnie z przedstawicielami firmy wypracowujemy rozwiązania.

W zależności od rodzaju projektu i Państwa potrzeb na etapie wdrażania pełnimy rolę wspierającą (analityka, szkoleniowca) lub partycypacyjną (wdrożeniowca).

Obszary współpracy:

  • wyznaczanie kierunków rozwoju firmy,
  • określanie strategii działania lub modelu biznesowego,
  • usprawnianie procesów i zwiększanie efektywności pracowników,
  • wprowadzanie nowych produktów/usług na rynek,
  • planowanie strategii komunikacji marketingowej,
  • realizowanie działań marketingowych (w tym w social media),
  • budowanie marki firmy.

Potrzebujecie Państwo bliższych informacji? Zapraszamy do kontaktu.