Poradnictwo

"Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć" /Luise Rinser/

Od 1990 roku nasi specjaliści diagnozują, udzielają pomocy terapeutycznej i wsparcia dzieciom, młodzieży, rodzicom i opiekunom. Organizujemy także warsztaty dla rad pedagogicznych, pracowników pomocy społecznej oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 • jak wybrać nianię? – gdzie szukać niani, jak przygotować się do rozmowy z kandydatkami, o co zapytać, co obserwować w zachowaniu kandydatki, co powinniśmy wiedzieć o naszym dziecku;
 • jak rozwiązać sytuację trudną lub konfliktową w rodzinie – wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, które dotyczą naszej rodziny, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji, które zaburzają jej funkcjonowanie – my i nasze dzieci, my i teściowie, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich;
 • jak rozmawiać z dzieckiem? – jak prowadzić rozmowy z dzieckiem w każdym wieku, jak słuchać i jak mówić, aby być zrozumianym;
 • jak uatrakcyjnić dziecku odrabianie lekcji i naukę? – jak organizować dziecku przestrzeń do odrabiania lekcji, jak pracować nad koncentracją, jak nauczyć dziecko się uczyć, co zrobić kiedy dziecko ma problemy z nauką;
 • jak przygotować dziecko do pójścia do nowej szkoły? – jak przełamać obawy swoje i dziecka związane z nową sytuacją, jak zapewnić dziecku dobry start, jak pomóc dziecku przetrwać „trudne” chwile;
 • jak pomóc dziecku w dokonaniu wyboru „drogi życiowej”? – jak określić predyspozycje zawodowe i trafnie zaplanować ścieżkę edukacji.

 • jaką wybrać szkołę, kierunek studiów, zawód? – co należy brać pod uwagę przy wyborze „drogi życiowej”,
 • jak się komunikować? – przygotowanie do rozmowy z nauczycielami, rodzicami, dziadkami, jak „dogadać” się z rówieśnikami w różnych sytuacjach;
 • jak rozwiązać sytuację trudną lub konfliktową? – analiza sytuacji, szukanie rozwiązań satysfakcjonujących;

 • jak zadbać o to, żeby nie wypalić się w pracy – poznanie symptomów wypalenia zawodowego, rozpoznanie i określenie swojego stanu emocjonalnego, narzędzia sprzyjające przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i ich racjonalne wykorzystanie do zarządzania sobą
 • jak efektywnie rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe – źródła sytuacji trudnych i konfliktowych w pracy, wykorzystanie metod  i narzędzi stosowanych w mediacji do skutecznego rozwiązywania sytuacji zaistniałych pomiędzy uczniami, osobami dorosłymi, uczniami a osobami dorosłymi
 • jak rozmawiać z rodzicami – jak mówić i jak słuchać, aby skutecznie prowadzić dialog z rodzicami, jak przygotować ciekawe zebranie, jak przekazywać informacje pozytywne i negatywne o uczniach, co i jak negocjować, aby doprowadzić do porozumienia
 • jak rozmawiać z uczniami – jak mówić i jak słuchać, aby być zrozumianym, jak wzbudzić w młodzieży zainteresowanie i gotowość do współpracy, jak wspierać uczniów w sytuacjach codziennych oraz ważnych wyborach (np. dalszej ścieżki edukacji)
 • jak pracować ztrudną klasą” – co to znaczy „trudna klasa”, metody analizy sytuacji wychowawczej w klasie, zasady skutecznej komunikacji, racjonalne i efektywne metody rozwiązywania problemów wychowawczych
 • jak radzić sobie z agresją wśród uczniów – kiedy mówimy o agresji, przyczyny i źródła agresji wśród uczniów, syndrom ofiary i sprawcy, rodzaje agresji, algorytm postępowania w sytuacjach kiedy w klasie występuje przemoc

 • jak nie wypalić się w pracy – rozpoznanie symptomów wypalenia zawodowego, określenie własnego stanu emocjonalnego, poznanie narzędzi zapobiegających zjawisku wypalenia zawodowego i ich racjonalne wykorzystanie do zarządzania sobą
 • jak motywować i wspierać klientów IPS do podejmowania aktywności na rynku pracy – warsztat przybliża pracownikom IPS narzędzia („Paszport na rynek pracy”, karty zawodów, gra „Mistrz kompetencji”) wypracowane w projekcie „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej”, które mogą wykorzystywać w pracy z podopiecznymi do efektywnego poszukiwania pracy oraz sprawnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy

Konsultacje i warsztaty odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zapraszamy do kontaktu.
Potrzebujecie Państwo bliższych informacji? Zapraszamy do kontaktu. Konsultacje i warsztaty odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

tel. 605074241

poradnia@attestor.pl