Historia

"Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić" /Albert Einstein/

W 1990 roku powstała Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, która była pierwszą na Dolnym Śląsku prywatną placówką o charakterze oświatowo-wychowawczym i terapeutycznym.

W 1995 roku powołano Sekcję Doradztwa i Szkoleń, która poszerzyła działalność Poradni o usługi z zakresu doboru kadr oraz przeprowadzania kursów i szkoleń (otrzymaliśmy zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty o wpisie do ewidencji placówek oświatowych).

Kolejne lata rozwoju Sekcji, jak również zdobywania wiedzy merytorycznej przez osoby współpracujące pozwoliły w 2000 roku przekształcić Sekcję… w Biuro Doradztwa Personalnego i Szkoleń i wzbogacić działalność o nowe usługi.

Na początku 2001 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą SLG THOMAS INTERNATIONAL w zakresie rozpowszechniania na terenie Dolnego Śląska metody Thomas’a (systemu wspomagającego zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji). Uzyskaliśmy również upoważnienie Krajowego Urzędu Pracy do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 2004 roku aktywnie uczestniczymy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych z funduszy unijnych adresowanych do właścicieli i pracowników firm, osób bezrobotnych oraz pracowników administracji publicznej.

Od 2007 roku posiadamy wpis na listę podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4390 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr 2.02/00021/2008.

Gwarancją skuteczności i wysokiej jakości proponowanych przez nas usług są:

  • kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników i współpracowników,
  • wykorzystywane w zakresie doboru kadr metody „miękkie” i „twarde”,
  • stale poszerzana i dopasowywana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów i wymagań rynku oferta,
  • stosowane przez nas z dużym powodzeniem interaktywne metody szkoleniowe,
  • pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do realizacji każdego projektu.