Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.
Dokument

Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

Wydany przez

DWUP

Nr ewidencyjny

2.02/00021/2008

Kategoria
Certyfikaty, Doświadczenie