Zapytanie o ofertę – druk książek o modelu pracy JOB-INSPIRATORA

NET4JOB – JOB-INSPIRATOR szansą na zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży

Zapytanie o ofertę – druk książek o modelu pracy JOB-INSPIRATORA

Zapraszamy do przedstawienia oferty na

Druk publikacji książki wraz płytą CD o modelu pracy JOB-INSPIRATORA”

1. Zamawiający:

ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska
al. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław, NIP: 8951780088
tel. 691033786, ewa.s@attestor.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa książki wraz z wklejoną płytą CD w nakładzie 50 egzemplarzy, o parametrach:

 • WNĘTRZE:
  • format: A4 (210 x 297 mm),
  • druk dwustronny,
  • objętość: około 100 stron,
  • papier: kreda mat 160-180g, kolor 4+4,
  • nakład: 50 egzemplarzy,
  • płyta CD (nagrana z dostarczonego przez zamawiającego materiału), w kopercie doklejonej do wewnętrznej strony okładki
 • OKŁADKA:
  • oprawa: miękka klejona (PUR),
  • papier: kreda mat 330-360g, kolor 4+4,
  • uszlachetnienie: folia soft-touch 1+0, hot stamping z jednej strony okładki.

Uwagi: przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa projektu w projekcie „NET4JOB – JOB-INSPIRATOR szansą na zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego)” nr POWR.04.03.00-00-W146/15.

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2018 r.

Wymagania: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności poligraficznej lub wydawniczej.

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Sposób przedstawienie ceny: w ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie w/w zamówienia.

Proszę o przesłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewa.s@attestor.pl w terminie do 23 listopada 2018 r.