Aktywni – efektywni na dolnośląskim rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejska EFS

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie 108 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (65 osób bezrobotnych i 43 osoby bierne zawodowo) i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w powiecie lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim bądź wałbrzyskim ziemskim, w tym minimum 44 mieszkańców terenów wiejskich wskazanych powiatów poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej poradnictwo zawodowe wraz z diagnozą indywidualnej sytuacji na rynku pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy w okresie 01.11.2016 r. – 28.02.2018 r.

W ramach Projektu zakłada się realizację poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia, szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy.

Rodzaj wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia
  • Wysokiej jakości szkolenia
  • 5-miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy wraz ze wsparciem mobilności geograficznej

Strona internetowa: aktywni-efektywni.biuroprojektu.eu

 

Fundusz

RPOWD. Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Obszar realizacji

powiat jaworski, powiat złotoryjski, lwówecki, jeleniogórski, wałbrzyski i legnicki

Wartość projektu

1.930.772,88 zł

Wkład UE

1.834.233,88 zł

Grupa docelowa

108 osób powyżej 30 roku życia

Data

Listopad 13, 2017

Kategoria
Realizowane projekty
Tagi
Krajowe, Projekty