Młodzi – skuteczni na rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 240 osób młodych od 15 do 29 roku życia pozostających bez pracy i niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Lider:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Łukasz Dymek

Partnerzy:
Bioderko” Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra
ATTESTOR S.C. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska


Strona internetowa: mlodziskuteczni.biuroprojektu.eu

 

Fundusz

POWER. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar realizacji

powiaty: górowski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski i złotoryjski

Wartość projektu

4.122.985,75 zł

Okres realizacji

01.01.2017 r. – 31.10.2018 r.

Grupa docelowa

osoby w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia w tym: osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, biernych zawodowo, niepełnosprawnych

Data

Listopad 13, 2017

Kategoria
Realizowane projekty
Tagi
Krajowe, Projekty