Otwarte drzwi do zatrudnienia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie 108 osób młodych (59 kobiet i 49 mężczyzn) do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w urzędach pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.


Strona internetowa: www.otwartedrzwi.biuroprojektu.eu

 

Fundusz

POWER. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS

Obszar realizacji

województwo dolnośląskie, powiaty: złotoryjski, lwówecki, kłodzki, wałbrzyski

Okres realizacji

01.10.2016 r. - 30.09.2018 r.

Data

Listopad 13, 2017

Kategoria
Realizowane projekty
Tagi
Krajowe, Projekty