Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

09 Mar Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

2009 “Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” projekt skierowany do osób mających pomysł na własną firmę
Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii