Ewa Suchożebrska

Ewa Suchożebrska

Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe „Coaching” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2002 posiada międzynarodowy certyfikat i jest konsultantem w zakresie oceny predyspozycji zawodowych w oparciu o metodę Thomas International oraz baterii testów do selekcji i treningów TST. Jest współautorem wielu projektów edukacyjnych skierowanych do menedżerów („Akademia Wiedzy Koniecznej”, „Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu”) oraz warsztatów dla osób poszukujących pracy („…bez stresu do sukcesu…”). Jest współautorem innowacyjnego modelu pracy z młodzieżą wchodzącą na rynek pracy „Karnet 15+”, gry edukacyjnej „Mistrz kompetencji, poradnika „Paszport na rynek pracy” oraz publikacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”. W swojej karierze zawodowej była członkiem zespołów projektowych, które zajmowały się między innymi: weryfikacją predyspozycji zawodowych, tworzeniem struktury organizacyjnej i opisów stanowisk, wartościowaniem pracy i przygotowaniem motywacyjnego systemu wynagradzania, identyfikacją potrzeb rozwojowych i opracowywaniem długofalowych programów szkoleniowych, rekrutacją i selekcją personelu. Jako coach współpracuje z menedżerami sektora MŚP i właścicielami start-up’ów zlokalizowanych w inkubatorach Wrocławskiego Parku Technologicznego wspierając ich w budowaniu strategii rozwoju i poszukiwaniu najefektywniejszego modelu biznesowego. W firmie ATTESTOR odpowiada za: bieżące zarządzanie działalnością firmy, koordynowanie komunikacji marketingowej i sprzedaży usług oraz realizację projektów doradczych i szkoleniowych, które dotyczą zagadnień związanych z: zarządzaniem firmą, procesami zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacją, selekcją, adaptacją, motywowaniem, ocenianiem, wynagradzaniem), planowaniem i organizacją czasu pracy, sprzedażą i marketingiem, prowadzeniem prezentacji oraz budowaniem świadomości marki na rynku.Zapraszamy do kontaktu

[contact-form-7 id="17043" html_class="cf7_custom_style_2" title="Wyślij zapytanie"]