Zespół

W firmie ATTESTOR odpowiada za: bieżące zarządzanie działalnością firmy, koordynowanie komunikacji marketingowej i sprzedaży usług oraz realizację projektów doradczych i szkoleniowych, które dotyczą zagadnień związanych z: zarządzaniem firmą, procesami zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacją, selekcją, adaptacją, motywowaniem, ocenianiem, wynagradzaniem), planowaniem i organizacją czasu pracy, sprzedażą i...