Aktywny na rynku pracy

Aktywny na rynku pracy

2004 – prowadzenie zajęć: „Aktywny na rynku pracy”, ” Poradnictwo po szkoleniu” skierowanych do osób bezrobotnych z terenu Dolnego Śląska.
Projekt finansowany z funduszu przedakcesyjnych i realizowany w ramach współpracy z Dolnośląskimi Zakładami Doskonalenia Zawodowego