Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody

Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody

2006 „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” – projekt finansowany przy udziale środków z EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projektodawca: PTPP „pro Natura”