Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

2009 „Kreator Innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” projekt skierowany do osób mających pomysł na własną firmę
Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii