Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników UM w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasto Świdnica

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników UM w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasto Świdnica

2008-2009 „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasto Świdnica” projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Projektodawca: Urząd Miejski w Świdnicy