Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw

Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw

2005-2008 „Szkolenia kadr menedżerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw” – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektodawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii